Pri posredovanju delovne sile se prilagajamo vašim potrebam in vam priskrbimo ustrezne kadre različnih profilov. Do sedaj smo zagotavljali kadre naslednjih profilov: prodajalci, mesarji, peki, picopeki, ter pomožni delavci v vseh proizvodnjah, delavci v skladiščih, … Prav tako imamo tudi svoje delovodje, ki poskrbijo da je delo opravljeno kvalitetno in po normativih. Vsi delavci so vestni in marljivi ter pripravljeni delati odgovorno.

Imate prosto delovno mesto? Sporočite nam!

Podatki o delodajalcu

Delovno mesto